Polityka Prywatności

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych zbieranych od użytkowników rejestrujących się na stronach internetowych http://www.hime.pl, oraz poprzez przesyłanie do naszej firmy wszelkiej korespondencji na adres pocztowy Electronics International oraz skrzynki mailowe
„**”@hime.pl

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Hime Electronics International, ul. Zielna 7, 81 616 Gdynia – Witomino, NIP 586 205 84 83,
które są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

2. INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

 • Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia oraz prawo do zapomnienia
 • Wszelkie wnioski należy kierować do Inspektora Danych Osobowych na adres e-mail: biuro@hime.pl od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00.
 • Czas reakcji na przesłany wniosek wynosi do 14 dni.

3. GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane są gromadzone do celów związanych z realizacją zamówienia, umowy, usługi.
 • Wszelkie dokumenty zawierające dane osobowe nie związane z realizacją zamówień nie są przechowywane.
 • Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 • Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@hime.pl

4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych,
 • Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego,
 • Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim,
 • Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

5. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Hime Electronics International nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych.

6. PLIKI COOKIES

 • Na ww. stronach internetowych wykorzystywane są pliki cookies.
 • Pliki cookies nie zawierają danych osobowych.
 • Pliki cookies służą do identyfikacji zalogowanego użytkownika, podtrzymania sesji zalogowanego użytkownika oraz do celów statystycznych.
 • Witryna www.hime.pl używa cookies, którymi są niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki

7. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Hime Electronics International chroni gromadzone dane osobowe zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.
 • Przechowywanie danych osobowych jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich

8. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności.
 • Zmiany będą publikowane stronach internetowych www.hime.pl